Kassa

Slotin kassat ja niiden käyttö eri laitteilla

Virtuaalikassat ja niiden käyttö

Slotti Kassa perustuu virtuaalisiin kassoihin, joita voi käyttää eri laitteilla. Slottiin siis perustetaan virtuaalisia kassapisteitä, jotka sitten avataan käyttöön konkreettisilla laitteilla. Kunkin kassan on tarkoitus olla auki myyntikäytössä vain yhdellä laitteella kerrallaan, jotta kuittinumerosarjat pysyvät varmasti eheinä.

Kassojen lisääminen ja hallinta

Virtuaalikassoja voi lisätä ja niiden asetuksia muokata Asetukset -> Kassa -näkymässä. Kassapisteet kannatta nimetä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, esimerkiksi tarkoitetun kiinteän kassapisteen tai käyttötavan mukaan.

kassa-asetukset

Ohjeita erilaisten kassalaitteiden kuten kuittitulostimen ja maksupäätteen liittämisestä kassaan löydät tietopankin kassa-tagin alta.

Kiinteät kassapisteet

Kun Slotti Kassaa käytetään kiinteällä kassapisteellä, esimerkiksi liikkeen kassatiskillä on suositeltavaa perustaa kutakin kassapistettä varten oma kassa. Lisäämisen jälkeen kassa voidaan avata kassapisteellä sijaitsevalla tietokoneella, jolloin kassa rekisteröidään laitteelle ja aukeaa jatkossa itsestään, kunhan sitä ei avata välillä myyntitilaan muilla laitteilla.

Liikkuvat ja etäkäytössä olevat kassat

Liikkuvat tai etäkäytössä käytettävät kassat voidaan avata tarpeen mukaan eri henkilöiden toimesta, eri laitteilla. Kun työntekijä haluaa tehdä myynnin esimerkiksi asiakkaan luona tai messuilla, voi hän avata Slotti Kassan laitteellaan ja valita kassalistauksesta tämän käytön mukaisesti nimetyn kassapisteen. Mikäli liikkuvaa kassaa käyttävät myös muut työntekijät, aukeaa kassa todennäköisesti ensin "Vain luku"-tilaan, jolloin se tulee avata vielä myyntejä varten. Ks. alta kohta "Vain luku"-tilasta myyntitilaan.

Mikäli liikkuvaa toimintaa tekee yksi työntekijä kerrallaan, voidaan tätä varten käyttää yhtä yhteistä kassaa. Olennaista on, ettei samaa kassaa käytetä kahdelta laitteelta samanaikaisesti, koska tällöin nettiyhteyden katketessa ja kassan siirtyessä offline-tilaan, voisivat päällekkäiset laskunumerot olla mahdollisia.

Kassan "Vain luku" -tila

Mikäli kassa on aiemmin avattu käyttöön toisella laitteella, kassaa avattaessa aukeaa se ensin "Vain luku" -tilaan, missä uusia myyntejä ei voi tehdä. "Vain luku" -tilassa voi kuitenkin tarkastella kassatapahtumia ja raportteja.

"Vain luku"-tila on kätevä, jos on kassa pääasiallisesti käytössä tietyn kiinteän kassapisteen tietokoneella ja haluatkin tarkistaa nopeasti jonkin tapahtuman tai raportin esimerkiksi toimistosta tai muualta käsin toisella tietokoneella. Tällöin myyntitoiminta voi samalla jatkua normaalisti varsinaisella kassalaitteella.

"Vain luku" -tilasta myyntitilaan

Kun kassa on "Vain luku"-tilassa, maksupainikkeiden tilalla näkyy ilmoitus lukutilasta (kuva alla). Mikäli haluat avata kassan myyntejä varten uudelle laitteelle, voit painaa ilmoituksessa alleviivattua tekstiä, jolloin kassa näyttää vahvistuksen ja aukeaa uudelle laitteelle kun vahvistus on annettu. !HUOM! Riippuen kassanne asetuksista, voi olla että näkyvissä on ensin myyjävalinta, josta sinun tulee valita oma myyjäsi ennenkuin voit avata kassan myyntejä varten.

kassaalreadyopen

Kassan vaihtaminen tai sulkeminen

Jos haluat vaihtaa käytössä olevalle laitteelle avattua kassaa, onnistuu se valitsemalla alareunan maksupainikkeiden luota Muut -> Vaihda kassaa ja valitsemalla haluamasi kassa. Mikäli kassa on jo auki toisella laittella, pyytää Slotti vahvistamaan kassan avaamisen myyntiä varten.

Samasta valikosta kassan voi myös sulkea, mikäli kassaa ei haluta enää käyttää laitteelta, jolle se on ollut avattuna. Sulkeminen onnistuu painamalla Sulje Kassa -painiketta.

kassansulkeminen

Toivottavasti tästä ohjeesta oli teille apua, jos tarvitsette lisätietoja tai apua niin olkaa yhteydessä tukeen osoittessa info@slotti.fi, autamme mielellämme!