Har du bokat en tid med Slotti?

Slotti är en tjänst som företag kan använda till att erbjuda t.ex. onlinebokning för sina kunder. Slotti agerar alltså som databehandlare på uppdrag av företaget, det vill säga den personuppgiftsansvarige, och kan inte svara på dataskyddsfrågor för den personuppgiftsansvariges räkning. Vänligen kontakta företaget du bokat eller på annat sätt handlat med för dataskyddsfrågor.

Är du vår kund?

Du hittar information om hur vi tar hand om och hjälper er med dataskydd i våra användarvillkor och det till dem bifogade personuppgiftsavtalet. Du kan också få mer information från vår kundtjänst (info@slotti.fi).

Read terms

Cookies på bokningssidan

Om du vill informera dina kunder om de cookies som används på bokningssidan, kommer endast de följande viktiga cookies att användas på bokningssidan:

  • Namn: __Secure-SESSIONID
  • Användning: Att underhålla en session relaterad till en bokningstransaktion, t.ex. på grund av innehållet i varukorgen
  • Giltighet: Session
  • Namn: node
  • Användning: Lastbalansering
  • Giltighet: Session